image1 image2 image3

organizacja i prowadzenie kursów oraz szkoleń służb ochrony przygotowujących do uzyskania

kwalifikacji:

Pracownika Ochrony Fizycznej osób i mienia

Zabezpieczenia Technicznego

 

uprawnień:

Kierowników do spraw bezpieczeństwa, członków Służb Porządkowych i Informacyjnych na imprezach

masowych.

 

szkolenia z zakresu:

Samoobrony

Technik interwencji

Strzeleckie

szkolenie STEWARD według programu PZPN 

aktualizacja wiedzy oraz doskonalenie  technik strzeleckich  przed egzaminem na dopuszczenie  do 

posiadania broni

przygotowanie z zakresu wiedzy teoretycznej dotyczącej ustaw karnych o broni i amunicji o środkach

przymusubezpośredniego i innych

przygotowanie praktyczne z zakresu umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią

oraz efektywnego strzelania 

 

kurs przygotowujący kandydatów do służby w Polic ji

pomoc w opanowaniu zakresu testu wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej,

pomoc w znalezieniu i wyeksponowaniu cech osobowości przydatnych do służby w Policji.

 

szkolenia dla pedagogów, nauczycieli i rodziców z zakresu problematyki:

uzależnień dzieci i młodzieży

ucieczek i zaginięć dzieci i członków rodzin

 

organizacja spotkań integracyjnych oraz wypoczynku przy muzyce:

w stylowych lokalach

w plenerze przy ognisku

w zamkniętej strzelnicy

w nowoczesnej kręgielni

 

Zapewniamy wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych:

wykładowców,

instruktorów,

psychologów

 

oraz:

  • materiały szkoleniowe

  • bufet kawowy

  • catering na indywidualne życzenie

  • pomoc w zakwaterowaniu

2020  www.asio.com.pl   globbers joomla templates